هوش مصنوعی

هوش مصنوعی


در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبكه‌های عصبی، هوش مصنوعی پیشرفته، تئوری فازی، پردازش تصویر و ... آشنا می‌شوند.

ضرايب دروس مختلف در هر گرايش

گرایش و کد مربوطه

زبان

ریاضی

دروس مشترک

معماری کامپیوتر

هوش مصنوعی

نرم افزار

معماری کامپیوتری (1)

1

1

2

2

0

0

هوش مصنوعی (2)

1

1

2

0

2

0

نرم افزار (3)

1

1

2

0

0

2

الگوریتم و محاسبات (4)

1

2

4

0

0

4

نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها